Voorkom onderverzekering bij opstalverzekering

Bij opstalverzekeringen is het belangrijk dat u de juiste herbouwwaarde verzekert. Dit is het bedrag dat het waarschijnlijk kost om uw huis/opstal helemaal opnieuw te bouwen. Deze herbouwwaarde (hbw) is meestal flink lager dan de vrije verkoopwaarde. De grond hoeft u namelijk niet mee te verzekeren.

Let op:

Bekende bouwkostenindexen laten in de afgelopen jaren een enorme stijging zien van materiaalkosten en bouwkosten. Uit onderzoek van Bouwend Nederland komt een forse stijging van de bouwkosten van nieuwbouwwoningen van 32,0% naar voren, welke te verklaren is door kwaliteitsverbeteringen als gevolg van gasloos en BENG-bouwen.

Herbouwwaarde = verzekerde som

U doet er dus goed aan om de actuele herbouwwaarde van uw woning/opstal opnieuw te taxeren. Als u te laag bent verzekerd zult u bij een schade ook minder uitgekeerd krijgen.

Voorbeeld onderverzekering

Stel, de herbouwwaarde van uw woning is € 300.000. U bent verzekerd voor € 200.000. Daar is ook de premie op gebaseerd. De schade aan uw huis is € 90.000. U krijgt dan van de verzekeraar 200.000/300.000 (oftewel 2/3) x € 90.000 = € 60.000. De andere € 30.000 komt voor uw eigen rekening!

Herbouwwaarde bepalen

De herbouwwaarde berekent u door een herbouwwaardemeter in te vullen. De herbouwwaarde berekent u door het aantal kubieke meters van uw huis te vermenigvuldigen met een 'kuubprijs'. De kuubprijs verschilt per type woning. Het Verbond van Verzekeraars past de prijs jaarlijks aan. 

Kuubprijzen per type woning

  • Voor een vrijstaande woning bedraagt die in 2022 € 895 (in 2021 was dit nog € 821).
  • Voor een 2-onder-1-kapwoning € 795 (tegen € 730 in 2021).
  • Voor rijtjes- en hoekwoningen is de kuubprijs in 2022 € 680 (bestaande bouw) respectievelijk € 645 (nieuwbouw).
  • Voor appartementen € 840 (in complexen tot en met 4 bouwlagen) of € 775 (in complexen met 5 tot en met 8 bouwlagen.

 

Hieronder kun je je keuze aangeven!