Kom in actie! Maak een keuze. Misschien profiteer je van veel lagere premies!

Door verschillende oorzaken zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen in de afgelopen jaren sterk gedaald.

Overlijdensrisicoverzekeringen

De overlijdensrisicoverzekering is voor grote groepen consumenten (bijna) net zo belangrijk als de AVP. Tegen een minimale premie kan een grote mate van financiële zekerheid worden verkregen voor calamiteiten die weinig voorkomen, maar indien deze zich voordoen een grote impact hebben. Het aantal aanbieders van ORV bedroeg in 2009 nog 42 en in 2013 nog maar 12. De premies zijn sinds 2002 met 65% gedaald (niet alles wordt dus duurder!). MoneyView heeft op basis van doorrekening van 2.728 klantprofielen geanalyseerd wat op dit moment de “beste” ORV’s zijn.  Bron: DFO Signalen

In bepaalde situaties kun je hiervan misschien profiteren wat voor jou een besparing op de premie over de ORV kan opleveren.

Kom in actie!

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Je kiest zelf wie je verzekert. Je kunt ook kiezen voor twee verzekerden, bijvoorbeeld jezelf en je partner. Het bedrag keren verzekeraars uit aan de verzekeringnemer, of aan de nabestaanden die je hebt aangewezen. Of het wordt gebruikt voor de aflossing van je hypotheek. 

Hoort de verzekering bij je hypotheek? Dan is dit een verpande overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden ontvangt je hypotheekverstrekker dan rechtstreeks het bedrag. Met dat bedrag wordt de hypotheek (geheel of voor een deel) afgelost.

We willen je wel nadrukkelijk het volgende onder de aandacht brengen.

Je huidige overlijdensrisicoverzekering biedt belangrijke financiële zekerheid. Je doet er verstandig aan deze verzekering alleen te beëindigen indien je of deze financiële zekerheid niet meer nodig hebt, of wanneer je zeker weet dat je in aanmerking komt voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering tegen een lagere premie.

Zo’n nieuwe verzekering afsluiten is vaak niet mogelijk, indien sinds het afsluiten van je huidige verzekering uw gezondheid minder goed is geworden. Je hebt er dan een groot belang bij je bestaande verzekering te handhaven.

1. Je hebt geen behoefte aan nader advies van ons op dit gebied. Dat vernemen wij dan graag van je. Wij zullen je dan hierover niet meer benaderen.

2. Je wilt alleen weten of je huidige verzekering tegen dezelfde verzekerde som en tegen minimaal gelijkwaardige voorwaarden op dit moment tegen een lagere premie overgesloten kan worden. Je wilt tevens weten hoeveel premie je over de resterende looptijd daarmee gaat besparen in vergelijking met de huidige premie die je nu betaalt. Vooraf ontvang je een kostenopgave voor het maken van deze vergelijking.

3. Je wilt een volledig nieuw advies waarbij gekeken wordt wat op basis van je huidige situatie een juist verzekerd bedrag is en op welke wijze de premie’s zodanig betaald kunnen worden dat de eventuele uitkering later fiscaal zo vriendelijk mogelijk worden belast. Vooraf ontvang je een kostenopgave voor het maken van het advies.

Hieronder kun je je keuze aangeven!