Verzekeringskaarten beschikbaar stellen aan je klanten

Alle verzekeringskaarten van alle verzekeringsmaatschappijen onder handbereik!

Begrippen, termen en wat je verder nog moet weten over de verzekeringskaart

De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) bevat normen over de distributie van verzekeringen, denk daarbij aan normen op gebied van transparantie en productontwikkelingsproces. 

Het doel van de IDD is het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. 

IDD is de afkorting voor een Europeesche Richtlijn: het Insurance distribution directive.

De IDD is per 23 februari 2018 van kracht en wordt vanaf oktober 2018 gehandhaafd door de AFM.

De IDD verplicht verzekeraars om een IPID op te stellen.

IPID is de afkorting voor het Insurance Product Information Document.

De Nederlandse 'vertaling' van het IPID is de Verzekeringskaart!

Met de Verzekeringskaart kunnen consumenten in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er wél vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en eventueel andere relevante informatie.

De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden. Met dit hulpmiddel kan de consument beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde voor hem of haar biedt.

Omdat Verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. Aan de inhoud ervan dan ook geen rechten worden ontleend.

Adviseurs, bemiddelaars en directe aanbieders moeten dit informatiedocument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verstrekken aan de klant.

De Verzekeringskaart mag je via de website verstrekken als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van deze voorwaarden is dat de klant toestemming heeft gegeven voor verstrekking via de website.

Toestemming betekent dat hier uitdrukkelijk naar moet worden gevraagd bij de klant. Hieronder wordt niet verstaan dat de klant indirect toestemming verleent, bijvoorbeeld via akkoord op de algemene voorwaarden.

De voorwaarden voor verstrekking via de website zijn:

 1. Je klant hiervoor toestemming geeft
 2. Het gebruik past in de context waarbinnen zaken worden gedaan. Dit geldt als is bewezen dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat de klant een e-mailadres heeft opgegeven, kan bijvoorbeeld gelden als dergelijk bewijs. 
 3. De klant wordt op de hoogte gesteld van het adres en de plek op de website waar de Verzekeringskaart te vinden is.
 4. De informatie actueel is en, zolang dat voor je klant van belang is, op de website toegankelijk blijft.

Hoe verstrek je nu de Verzekeringskaart?

Daar heeft YORON een simpele module voor gebouwd: ASSU Verzekeringskaart

Hoe het werkt? Dat leggen we hier uit!

ASSU Verzekeringskaart is een databasae met daarin alle beschikbare verzekeringskaarten. In de applicatie kun je aangeven over welke verzekeringskaarten je wilt kunnen beschikken.

Heb je al de beschikking over een ASSU Website, dan plaatsen wij de verzekeringskaarten in de rubriek Service.

Heb je geen ASSU Website, dan bouwen wij een landingspagina met daarop toegang tot de verzekeringskaarten. De landingspagina kun je vervolgens in je eigen website iframen.

Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst vraag je aan je klant of je de verzekeringskaart via e-mail mag versturen. Als 'bewijs' vraag je je klant om (als voorbeeld) onderstaand formulier in te vullen. Vervolgens ga je naar ASSU Verzekeringskaarten, selecteer je de betreffende Verzekeringskaart en verstuur je deze naar het opgegeven e-mailadres. Hierbij geef je ook aan wáár op je website de Verzekeringskaarten zijn terug te vinden zodat deze altijd kan worden geraadpleegd.

Voor alle duidelijkheid: YORON is nu druk bezig met de bouw van de applicatie en deze kan dus nog gaan afwijken van het hier geschetste beeld. Oplevering is gepland medio oktober 2018.

 

Tarieven

Contractgegevens:

 • Einddatum op 01-01 van ieder jaar
 • Verlenging stilzwijgend met telkens 12 maanden per 01-01 van ieder volgend kalenderjaar
 • Betaaltermijn: per jaar vooruit
 • Opzegtermijn: 1 maand
 • Voorwaarden: zie bij Yoron
 • Tarieven zijn per maand en ex BTW

 

ASSU Verzekeringskaarten op ASSU Website

€ 10,00

Bestel hier de ASSU Module

Biedt je klant de mogelijkheid om op elk moment snel en accuraat de juiste verzekeringskaart te downloaden.

 • YORON draagt zorg voor de inregeling van jouw kantoor en levert de URL’s van de verzekeringskaarten
 • de verzekeringskaarten worden geplaatst onder de rubriek Service
 • Tarief: € 10,00 per maand bij fair & non-excessive use

ASSU Verzekeringskaarten op subdomein

€ 15,00

Bestel hier de ASSU Module op je landingspagina

Biedt je klant de mogelijkheid om op elk moment snel en accuraat de juiste verzekeringskaart te downloaden.

 • YORON levert en host de landingspagina op een subdomein (http://jouwdomeinnaam.yoron.nl) met daarop toegang tot de verzekeringskaarten
 • Tarief: € 15,00 per maand bij fair & non-excessive use

Bestelformulier ASSU Verzekeringskaarten