Doelgroepen

Veruit de belangrijkste doelgroep zijn de advieskantoren, assurantietussenpersonen, makelaars-, hypotheek- en verzekeringskantoren.

Een zeer belangrijke doelgroep zijn de serviceproviders. DAK, VKG, Voogd, VCN en andere providers bieden slechts een beperkte dienstverlening, gericht op productie. Alleen administratie en aanstellingen.

Ik ben van mening dat zij hun klanten méér moeten bieden. Marketing en andere ondersteuning. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord waarbij naar een win-win-win-situatie moet worden gestreefd.

Als het gaat om marketingondersteuning zijn er serviceproviders die widgets, rekentools of afsluitmodules beschikbaar stellen. Maar helaas blijft het daarbij. Het wordt aan de financieel adviseur overgelaten om er daadwerkelijk iets mee te gaan doen. En dat gebeurt dus niet of nauwelijks. 

 

"Wat heeft Voogd aan de afsluitmodules ..... als de financieel adviseur geen goede website heeft?"

"Wat heeft Scildon aan een widget..... als de financieel adviseur niet weet hoe je deze op de website moet plaatsen?"

"Wat heeft Obvion aan een hypotheekrekentool.....als de financieel adviseur deze op een verkeerde plek plaatst?"

 

Ik bespeur wel een tendens dat de serviceproviders méér klantgericht gaan denken. Als communicatiespecialist kan YORON zich hier profileren.

YORON heeft inmiddels met één serviceprovider een deal gesloten waarbij YORON per 01-01-2020 o.a. de websites van de aangesloten (plusminus 60 kantoren) gaat leveren. Van belang is het om frequent in contact te treden met de serviceproviders en hen vertellen dat zij meer waarde kunnen leveren aan de bij hen aangesloten kantoren. 

YORON heeft per 01-10-2019 met één systeemhuis -EDV groep- een deal gesloten waarbij beide partijen optreden als reseller voor ieders producten en diensten. YORON levert de aangesloten 112 kantoren de module Digitaal Connect. Van belang is het om frequent in contact te treden met de verschillende systeemhuizen en hen vertellen dat zij meer waarde kunnen leveren aan de bij hen aangesloten kantoren. 

Iedere financieel adviseur zal de beschikking hebben over een CRM-pakket, een polis- en klantadministratiesysteem. Het leveren van alléén een CRM-pakket is niet meer voldoende. Leveranciers van CRM-pakketten worden evenzo gedwongen om mee te innoveren. Digitale kluizen, mobile apps waarmee de klant toegang krijgt tot zijn gegevens (polissen, documenten, certificaten.....).

Deze Apps zouden moeten worden opengesteld voor leveranciers van content zoals hypotheekinformatie, actueel nieuws, rekentools en andere innovatieve diensten. Helaas worden de uitgeleverde Apps enkel gebruikt om het eigen CRM beschikbaar te stellen. Een gemiste kans!

Ook hier kan YORON  dus waarde toevoegen.

Potentiële systeemhuizen zijn A.I. Automatisering, Assistent. Kijk ook op http://www.assuplein.nl/assurantiesoftware/

Een potentiële doelgroep zijn de grotere volmachtbedrijven die een groot aantal agentschappen hebben uitgezet bij de meestal kleinere advieskantoren.

Op https://nvga.org/leden/ staat een overzicht. Of YORON hier een rol kan spelen is grotendeels afhankelijk van het netwerk van de Founding Partners.