SWOT Analyse

Met een SWOT-analyse maak ik kansen en risico’s inzichtelijk door de S (strengths), W (weaknesses), O (opportunities) en T (Threats) te analyseren. Zo kan ik een goede inschatting maken of een product (of dienst) de potentie heeft om de (lokale) markt te veroveren. Daarnaast attendeert een volwaardige SWOT-analyse mij op zaken die ik anders wellicht over het hoofd had gezien.  

 

Sterktes (intern)

 • Breed en groeiend assortiment
 • focus op één branche
 • kleinschaligheid met zeer korte lijnen en snelle respons
 • Vakkennis
 • Uitgebreide netwerken
 • Reeds bekend in de markt

Zwaktes (intern)

 • Onvoldoende businesspartners
 • Als eenpitter kun je niet alles behappen
 • continuiteit

 

 

 

Kansen (extern)

 • Groeiende markt (middensegmet van de piramide)
 • Belang van innovatie neemt toe
 • digitalisering kantoorprocessen wordt belangrijker
 • online bereikbaarheid wordt belangrijker
 • andere marktpartijen zien samenwerking zitten (Assupport, Intersoftware, Nedasco...)

 

 

 

Bedreigingen (extern)

 • Nieuwe concurrenten die van scratch af aan beginnen (informeert)
 • Branchevreemde toetreders (Assurantieapps)
 • systeemhuizen en serviceproviders die 'ons ding' gaan doen

 

Conclusies

YORON heeft alle mogelijkheden om in de geschetste markten een speler van formaat te worden.