Plaats

In de marketingmix wordt gesproken over de “P” van plaats, terwijl de “D” van distributie of distributiebeleid beter zou passen. Bij dit marketinginstrument draait namelijk alles om het op het juiste moment afleveren van de dienst of product bij een klant. Die klant is in ons geval het financieel advieskantoor.

Ten behoeve van een ideale marketingmix, moeten bij ieder marketinginstrument de juiste vragen worden gesteld. Die vragen zijn voor iedere onderneming anders. Friesland Campina moet dagelijks verse melkproducten bij supermarkten afleveren. Veel leveranciers leveren hun producten af bij een distributiecentrum, die de producten vervolgens zelf verspreid over de verschillende supermarktlocaties. Aangezien dagverse zuivelproducten bederfelijk zijn, verzorgt Friesland Campina zelf de distributie. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan de logistiek. Veel meer dan aan snoepfabrikant Haribo bijvoorbeeld, die bij wijze van spreken maar één keer in de zoveel tijd een ritje hoeft te maken naar een paar distributiecentra in Nederland. In de marketingmix van Friesland Campina wordt dus veel meer tijd en aandacht besteed aan het logistieke proces dan bij Haribo.

De “P” van plaats is veel meer dan alleen het transporteren van het product van de ene naar de andere plaats. De centrale vraag is hoe, en met behulp van welke schakels in de bedrijfskolom, de distributie wordt ingericht.

De distributie van de diensten en producten van YORON

Het uitgangspunt is dat bestellen en leveren volledig doiogitaal gebeurt.

Opslag, vervoer, fysieke distributie is hie rniet aan de orde.

 

Het gebruik van media als telefoon en internet maakt het mogelijk bepaalde volstrekt ontastbare diensten (bijvoorbeeld informatiediensten) op nagenoeg alle plaatsen te distribueren.

https://www.salesforce.com/nl/learning-centre/sales/distribution-channels/ 

YORON verkoopt diensten en producten rechtstreeks aan de financieel advieskantoren. Het grote voordeel hiervan is dat de volledige marge wordt geïncasseerd.

Het nadeel is dat YORON moet investeren in verkoopteams en marketing, omdat daarvoor niet op een partner kan worden teruggevallen. Bovendien is het zonder tussenschakels veel lastiger om een groter deel van de markt te bedienen. 

YORON heeft er dus misschien baat bij om meer aandacht te gaan geven aan de serviceproviders en systeemhuizen om via dit kanaal de afzet te vergroten middels arrangementen.