Alle verzekeringskaarten van alle verzekeringsmaatschappijen onder handbereik! 

HOE HET WERKT? DAT LEGGEN WE HIER UIT!

1: Inloggen

Je logt in en je selecteert de verzekeringskaarten die je wilt terugzien op je website. Met een unieke URL plaats je de verzekeringskaarten op je website. Al dan niet in een iFrame.

LET OP: beschik je over een Website van YORON, dan zorgt YORON voor het insluiten van de code op je website. Je hoef dan dus niets te doen!

2: Selecteren

Op het moment dat je aan een klant een verzekeringskaart wilt uitreiken, log je in in Verzekeringskaart en daar selecteer je de betreffende verzekeringskaart. Deze verstuur je naar het door de klant opgegeven e-mailadres en/of mobiel nummer.

 

Selecteer en verstuur de verzekeringskaart

 

Verzekeringskaart is een database met daarin alle beschikbare verzekeringskaarten. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet je wel over een gebruikerslicentie beschikken. Die kun je hieronder aanvragen.

 

Bestel gebruikerslicentie!

 

Nadat het bestelformulier door ons is ontvangen krijg je een Gebruikersnaam en een Wachtwoord toegestuurd waarmee je kunt inloggen in de module Verzekeringskaart. 

Bestelformulier Verzekeringskaarten

Onderstaand zie je een demo van een database die je zélf kunt samenstellen

 

Europese richtlijn

De richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) bevat normen over de distributie van verzekeringen, denk daarbij aan normen op gebied van transparantie en productontwikkelingsproces. 

Het doel van de IDD is het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. 

IDD is de afkorting voor een Europeesche Richtlijn: het Insurance distribution directive.

De IDD is per 23 februari 2018 van kracht en wordt vanaf oktober 2018 gehandhaafd door de AFM.

De IDD verplicht verzekeraars om een IPID op te stellen.

IPID is de afkorting voor het Insurance Product Information Document.

De Nederlandse 'vertaling' van het IPID is de Verzekeringskaart!

Met de Verzekeringskaart kunnen consumenten in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er wél vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en eventueel andere relevante informatie.

De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden. Met dit hulpmiddel kan de consument beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde voor hem of haar biedt.

Omdat Verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. Aan de inhoud ervan dan ook geen rechten worden ontleend.

Adviseurs, bemiddelaars en directe aanbieders moeten dit informatiedocument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verstrekken aan de klant.

De Verzekeringskaart mag je via de website verstrekken als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van deze voorwaarden is dat de klant toestemming heeft gegeven voor verstrekking via de website.

Toestemming betekent dat hier uitdrukkelijk naar moet worden gevraagd bij de klant. Hieronder wordt niet verstaan dat de klant indirect toestemming verleent, bijvoorbeeld via akkoord op de algemene voorwaarden.

De voorwaarden voor verstrekking via de website zijn:

  1. Je klant hiervoor toestemming geeft
  2. Het gebruik past in de context waarbinnen zaken worden gedaan. Dit geldt als is bewezen dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat de klant een e-mailadres heeft opgegeven, kan bijvoorbeeld gelden als dergelijk bewijs. 
  3. De klant wordt op de hoogte gesteld van het adres en de plek op de website waar de Verzekeringskaart te vinden is.
  4. De informatie actueel is en, zolang dat voor je klant van belang is, op de website toegankelijk blijft.