Vragen en opmerkingen over de introductie van versie 6

Hieronder hebben wij een antwoord geformuleerd op een aantal veel voorkomende vragen. Mocht u een andere vraag hebben, of niet tevreden zijn met het gegeven antwoord, neemt u dan gewoon contact op met Arjen Oeben Holla± 06 21 56 02 84.

 

De belangrijkste reden om een begin te maken met een conversie van versie 5 naar naar versie 6 is het feit dat YORON een groot voorstander is van continue veranderingsstrategie. We willen niet alleen veranderen wanneer zich een probleem voordoet.

Door de website up-to-date te houden voorkomen wij pro-actief dat er enige behoefte is aan on-the-spot migraties naar een veilige versie en/of naar versies met nieuwe functionaliteit. We willen simpelweg niet achterop lopen. Gehackte websites of blootgestelde databases, daar willen we liever niet aan denken!

Een tweede reden is het eenvoudige gegeven dat nieuwe inzichten nieuwe technieken vergen. Denk hierbij aan het snel kunnen implementeren nieuwe functionaliteiten, download- & inlaadsnelheden, vindbaarheid (SEO), merkbeleving en conversies.

De uitrol van versie 6 heeft geen gevolgen voor onze tarieven. Deze blijven gelijk aan het niveau van 01-01-2016.

 

YORON beperkt zich tot haar core-business: het bouwen en onderhouden van de ASSU Website, het verzorgen van online marketing, onder andere in de vorm van de ASSU Social Media en ASSU Nieuwsbrieven.

Maar, naast YORON zijn er nog meer innovatieve bedrijven werkzaam in onze branche. Zij bieden slimme oplossingen. Zijn bijzonder goed in staat om zich uw positie in te denken. Komen met innovaties die er op zijn gericht om uw kantoor vérder te helpen.

Een van onze partners is OnlineSchadeMelden die een fantastische tool hebben gebouwd waarmee uw klant en uw schadebehandelaar blij mee zijn. Deze tool vergroot de klanttevredenheid, is kostenbesparend en biedt derhalve zoveel toegevoegde waarde dat wij de tool in de nieuwe versie hebben geïmplementeerd.

De kosten van deze implementatie neemt YORON voor haar rekening. Voor het gebruik van de tool wordt -per schadedossier- kosten in rekening gebracht. Meer info: www.assuschade.nl

 

Indien u geen gebruik wilt gaan maken van de ASSU Schade Module is één telefoontje of uw e-mailbericht voldoende. YORON zet dat het betreffende 'block' op inactief.

YORON beseft heel goed dat de upgrade naar versie 6 min of meer aan u wordt opgelegd. U heeft feitelijk geen keuze. Toch maken wij gebruik van deze 'negatieve' optie om een simpele reden: kostenbesparing!

1: het vergt erg veel tijd en inspanning om bij iedere gebruiker na te gaan of zij wel of geen gebruik willen maken van versie 6. Door u geen keuze te laten, besparen wij erg veel kosten die wij niet behoeven door te belasten.

2: YORON hanteert erg lage tarieven die geen ruimte laten voor de opbouw van een financiële buffer, nodig om grote investeringen te kunnen doen. Net zoals in 2014 kiezen wij er voor om bij een grote update de gebruikers te vragen om een eenmalige bijdrage.

3: Het in stand houden van twee verschillende CMS-systemen is erg kostbaar. Reden te meer om alle gebruikers zo snel als mogelijk over te zetten op het nieuwe systeem.

Gaat u desondanks niet akkoord met de upgrade, dan zal uw ASSU Website toch worden omgezet naar het nieuwe systeem. U ontvangt echter geen nota voor de eenmalige bijdrage. En per 01-01-2017 nemen wij dan afscheid van elkaar. Maar wij  hopen op uw begrip voor onze handelswijze.

 

Eind mei wordt begonnen met de upgrade. Wij streven er naar om alle websites binnen twee maanden te hebben omgezet.

YORON hanteert hierbij  een eenvoudig principe. De websites van onze klanten met het laagste klantnummer komen het eerst in aanmerking voor de upgrade.

Ofwel: hoe langer u al klant bent van YORON, hoe eerder uw website wordt omgezet.

 

Het nieuwe CMS waarmee de ASSU Websites worden gebouwd is eind 2015 opgeleverd. In januari van dit jaar zijn we begonnen met de ombouw van de websites van een aantal 'pilot' kantoren. 

Op basis van de opgedane kennis en informatie tijdens deze pilot-periode is gebleken dat de ombouw van een website naar het nieuwe systeem gemiddeld 3 arbeidsuren vergt. 

Met een eenmalige bijdrage ad € 95,00 kan YORON deze kosten afdekken.

 

YORON heeft de medewerking gezocht van 6 kantoren met het verzoek om 'feedback' te geven bij de ombouw van hun ASSU Website naar het nieuwe systeem.

De kinderziektes zijn hierdoor snel en efficiënt uit het systeem gehaald. YORON is deze kantoren veel dank verschuldigd.

 

Up-to-date houden: onderhoud content

Aan de ene kant draagt YORON zorg voor het 'up-to-date' houden van de content op de website. Denk hierbij aan wijzigingen van regelgeving bij bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Of de zorgtoeslag..... In die zin wordt de website 'up-to-date' gehouden.

YORON maakt hierbij gebruik van verschillende bronnen, zoals diverse feeds van marktpartijen en abonnementen op nieuwsbrieven en vakliteratuur.

Upgraden: webontwikkeling

Aan de andere kant draagt YORON zorg voor het gebruik van de meest moderne technologie, van websoftware en andere tools die wij gebruiken bij het bouwen van de websites. Hier gaat het met name om de technische kant. 

Met de opkomst van smartphonesPDA's en andere (persoonlijke) apparaten die toegang hebben tot het internet, veranderen ook de eisen die gesteld worden aan een ASSU Website. In de afgelopen 10 jaar hebben wij 3 grote upgrades met bijbehorende conversies uitgevoerd. 

Ook de eisen die worden gesteld aan de veiligheid (lekken, hacken en andere vormen van cybercrime) maken een conversie vaak noodzakelijk.

 

Helaas! De digitale schadeformulieren en overige formulieren zijn voor deze website nog niet beschikbaar.