Met speciale websites of landingspagina`s uw actie onder de aandacht brengen!

 

Met welke Actiesite wil je aan de slag?

Binnen het kader van de wettelijke zorgplicht is het niet onverstandig om periodiek je klanten nader te informeren over bijvoorbeeld de inboedelverzekering.

Je wilt je klant informeren over nieuwe dekkingsvormen, bijvoorbeeld van een kale brand-dekking naar een dekking waarbij inboedel ook buitenshuis is verzekerd. Je wilt je klant periodiek bevragen naar de waarde van de inboedel. Een te hoge waarde betekent dat je klant teveel premie betaalt. Een te lage waarde betekent onderverzekering met alle vervelende gevolgen van dien.

Deze actie is gericht op klanten met een inboedelverzekering met de volgende doelstellingen:

 • je klanten informeren over de bestaande dekking en de optie om de dekking uit te breiden
 • je klanten de mogelijkheid bieden om na te gaan wat de waarde van hun inboedel is
 • je klanten begeleiden bij het aanpassen van de verzekerde som 
 • creëren van nieuw contactmoment met bestaande relaties
 • creëren van (grotere) naamsbekendheid
 • het verhogen van je service niveau

Met de actie sla je een paar vliegen in een klap:

 1. je kunt jouw klant een extra service verlenen door hen te informeren over nieuwe producten
 2. je voldoet aan je zorgplicht
 3. en je realiseert hiermee wellicht extra verdiensten

Als ik deelneem aan deze actie, wat mag ik dan daarvan verwachten?

Nieuwsartikelen

 • wij bouwen een speciale landingspagina/actiesite
 • wij schrijven een passend artikel over de inboedelverzekering en de inboedelwaardemeter
 • wij plaatsen dit artikel als blog op jouw website
 • wij plaatsen dit artikelen als bericht op jouw social media kanalen
 • wij verzenden dezelfde dag een aparte nieuwsbrief met het artikel naar de doelgroep waarvan het e-mailadres bij ons bekend is
 • in alle berichten plaatsen wij een link naar jouw eigen landingspagina/actiesite

Wat hebben wij van jou nodig?

Om de actie succesvol te kunnen uitvoeren hebben wij een aantal zaken van jou nodig:

 • een excel-lijst met de e-mailadressen van je klanten die je wilt informeren 
 • de inloggegevens van jouw social media kanalen zodat wij de artikelen kunnen gaan 'koppelen'

 Tijdspad

 • aanvang actie: naar eigen keuze 
 • einde actie: naar eigen keuze
Klik hier voor een voorbeeld!TariefBestelformulier

Een te hoge WOZ-waarde betekent simpelweg meer belasting betalen. Je wil bestaande en nieuwe klanten hierover graag adviseren en begeleiden. Wellicht dat zij de WOZ-beschikking kunnen aanvechten en daardoor veel belasting besparen. Een lagere WOZ-waarde bespaart al gauw enkele tientjes tot enkele honderden euro’s per jaar. Een besparing, hoe klein ook, werkt ook in de volgende jaren door!

Deze actie is gericht op opstaleigenaren met de volgende doelstellingen:

 • je klanten informeren over de WOZ
 • je klanten de mogelijkheid bieden om na te gaan of een verlaging van de WOZ-waarde de moeite waar is
 • je klanten begeleiden bij het indienen van een bezwaarschrift 
 • creëren van nieuw contactmoment met bestaande relaties
 • creëren van (grotere) naamsbekendheid
 • het verhogen van je service niveau

Met de WOZ-bespaaractie sla je twee vliegen in een klap:

 1. je kunt jouw klant een extra service verlenen op basis van no-cure no pay
 2. en je realiseert hiermee een extra verdienmodel: voor iedere gegrond bezwaar ontvang jij € 45,00

Als ik deelneem aan deze actie, wat mag ik dan daarvan verwachten?

Nieuwsartikelen

 • wij bouwen een speciale landingspagina/actiesite
 • wij schrijven een passend artikel over de WOZ
 • wij plaatsen dit artikel als blog op jouw website
 • wij plaatsen dit artikelen als bericht op jouw social media kanalen
 • wij verzenden dezelfde dag een aparte nieuwsbrief met het artikel naar relaties waarvan het e-mailadres bij ons bekend
 • in alle berichten plaatsen wij een link naar jouw eigen landingspagina/actiesite
 • jij ontvangt een inlog voor je eigen beveiligd Portaal waarin je de status van alle dossiers kunt volgen

Wat hebben wij van jou nodig?

Om de actie succesvol te kunnen uitvoeren hebben wij een aantal zaken van jou nodig:

 • een excel-lijst met de e-mailadressen van je klanten die je wilt informeren (met name de opstal-eigenaren)
 • de inloggegevens van jouw social media kanalen zodat wij de artikelen kunnen gaan 'koppelen'

 Tijdspad

 • aanvang actie: de eerste week van februari 
 • einde actie: de eerste week van april
Klik hier voor een voorbeeld!TariefBestelformulier

Deze actie is gericht op je klanten met een pakketpolis van Yarden met de volgende doelstellingen:

 • je klanten informeren over de huidige pakketpolis
 • je klanten de mogelijkheid bieden om na te gaan of een omzetting/aanpassing mogelijk is
 • je klanten begeleiden bij een eventuele overstap naar een nieuwe uitvaartpolis 
 • creëren van nieuw contactmoment met bestaande relaties
 • creëren van (grotere) naamsbekendheid en verbetering van het kantoor-profiel

Als ik deelneem aan deze actie, wat mag ik dan daarvan verwachten?

Nieuwsartikelen

 • wij bouwen een speciale Actiesite
 • je levert een artikel aan (of wij schrijven die)
 • wij plaatsen deze artikelen als blog op jouw Actie Website
 • wij plaatsen deze artikelen als bericht op jouw social media kanalen
 • wij verzenden dezelfde dag een aparte nieuwsbrief met het artikel naar relaties waarvan het e-mailadres bij ons bekend is
 • is in alle berichten plaatsen wij een link naar jouw eigen Actiesite
 • op de landingspagina kan de klant met behulp van een keuzeformulier aangeven wat hij wil

Wat hebben wij van jou nodig?

Om de actie succesvol te kunnen uitvoeren hebben wij een aantal zaken van jou nodig:

 • een excel-lijst met de e-mailadressen van je klanten die je wilt informeren
 • de inloggegevens van jouw social media kanalen zodat wij de artikelen kunnen gaan 'koppelen'

 

Klik hier voor een voorbeeld!TariefBestelformulier

Als ik deelneem aan deze actie, wat mag ik dan daarvan verwachten?

Nieuwsartikelen

 • wij bouwen een speciale Actiesite
 • je levert een zorgartikel aan (of wij schrijven die)
 • wij plaatsen deze artikelen als blog op de Website
 • wij plaatsen deze artikelen als bericht op jouw social media kanalen
 • wij verzenden dezelfde dag een aparte nieuwsbrief met het zorgartikel naar relaties waarvan het e-mailadres bij ons bekend is
 • in alle berichten plaatsen wij een link naar jouw eigen Actiesite

Wat hebben wij van jou nodig?

Om de actie succesvol te kunnen uitvoeren hebben wij een aantal zaken van jou nodig:

 • een excel-lijst met de e-mailadressen van je klanten/prospects
 • de URL's van de vergelijkers e/of andere rekentools die je heeft gekregen van jouw serviceprovider/zorgverzekeraar (Melching - DAK - UPIVA - Nedasco - Voogd - VKG - etc)
 • de inloggegevens van jouw social media kanalen zodat wij de artikelen kunnen gaan 'koppelen'

 

Klik hier voor een voorbeeldTariefBestelformulier

 

Premies OVR zijn sterk gedaald. Je wil bestaande en nieuwe klanten hierover graag adviseren en begeleiden. Wellicht dat zij kunnen profiteren van een veel lagere premie. Met jouw expertise zit het wel maar hoe bereik je jouw klanten op een rendabele manier? Uitgangspunt: een klant komt pas in actie nadat je hem op het voordeel van een lagere premie en nadat je hem op de financiële risico’s bij overlijden hebt gewezen.

Deze actie is gericht op klanten/relaties met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) met de volgende doelstellingen:

 • je klanten informeren over de de forse premieverlagingen van de risicoverzekeringen
 • je klanten de mogelijkheid bieden om na te gaan of een verlaging van de premie mogelijk is
 • creëren van nieuw contactmoment met bestaande relaties
 • creëren van (grotere) naamsbekendheid
 • het verhogen van je service niveau

Als ik deelneem aan deze actie, wat mag ik dan daarvan verwachten?

Nieuwsartikelen

 • wij bouwen een speciale actiesite of landingspagina
 • wij schrijven een passend artikel met alle relevante informatie over de lagere premies van OVR
 • wij plaatsen deze artikelen als blog op jouw website
 • wij plaatsen deze artikelen als bericht op jouw social media kanalen
 • wij verzenden dezelfde dag een aparte nieuwsbrief met het artikel naar relaties waarvan het e-mailadres bij ons bekend is
 • in alle berichten plaatsen wij een link naar jouw eigen actiesite/landingspagina

Wat hebben wij van jou nodig?

Om de actie succesvol te kunnen uitvoeren hebben wij een aantal zaken van jou nodig:

 • een excel-lijst met de e-mailadressen van je klanten die je wilt informeren
 • de inloggegevens van jouw social media kanalen zodat wij de artikelen kunnen gaan 'koppelen'
 • eventueel de URL's van ORV premievergelijkers e/of andere rekentools die je hebt gekregen van jouw serviceprovider/verzekeraar (Hypotheekbond - DAK - Scildon - Voogd - VKG - etc)

 

Klik hier voor een voorbeeld!TariefBestelformulier

Deze actie is gericht op je klanten met een doorlopend krediet! In oktober 2018 startte de actie van Crédit Agricole (CA) waarbij onze klanten de mogelijkheid krijgen om hun doorlopend krediet om te zetten in een persoonlijke lening. De doelstellingen van deze actie:

 • je klanten informeren over de verschillende soorten krediet
 • je klanten 'waarschuwen' tegen de nadelen van het doorlopend krediet
 • je klanten begeleiden bij een eventuele overstap 
 • creëren van nieuw contactmoment met bestaande relaties
 • creëren van (grotere) naamsbekendheid en verbetering van het kantoor-profiel

Als ik deelneem aan deze actie, wat mag ik dan daarvan verwachten?

Nieuwsartikelen

 • wij bouwen een speciale Actiesite
 • je levert een artikel aan (of wij schrijven die)
 • wij plaatsen deze artikelen als blog op jouw Website
 • wij plaatsen deze artikelen als bericht op jouw social media kanalen
 • wij verzenden dezelfde dag een aparte nieuwsbrief met het artikel naar relaties waarvan het e-mailadres bij ons bekend is
 • is in alle berichten plaatsen wij een link naar jouw eigen Actiesite
 • op de landingspagina kan de klant met behulp van een keuzeformulier aangeven wat hij wil

Wat hebben wij van jou nodig?

Om de actie succesvol te kunnen uitvoeren hebben wij een aantal zaken van jou nodig:

 • een excel-lijst met de e-mailadressen van je klanten die je wilt informeren
 • de inloggegevens van jouw social media kanalen zodat wij de artikelen kunnen gaan 'koppelen'

 

Klik hier voor een voorbeeld!TariefBestelformulier

Als ik deelneem aan deze actie, wat mag ik dan daarvan verwachten?

 • je maakt een keuze uit één van de vijf beschikbare landingspagina's
 • standaard tekst op de pagina: Wij wensen je een feestelijk uiteinde van 2020 en een fantástisch 2021!
 • wij plaatsen de landingspagina van jouw keuze direct na je bestelling op de homepage van jouw Website
 • de actie eindigt per 7 januari 2021

De 5 opties kun je hieronder bekijken! 

Let op:

je kunt natuurlijk ook je eigen landingspagina laten bouwen. Upload in dat geval de door jou gewenste achtergrondafbeelding. De afbeelding moet tenminste 1.500 x 1.000 px groot zijn! Bij het bestelformulier heb je de mogelijkheid om de afbeelding te uploaden. 

Optie 1

 

 

Optie 2

 

 

Optie 3

 

 

Optie 4

 

 

Optie 5

 

Bestelformulier

 

Als ik deelneem aan deze actie, wat mag ik dan daarvan verwachten?

 • wij bouwen een speciale Actiesite
 • je levert een artikel aan (of wij schrijven die)
 • wij plaatsen deze artikelen als blog op de Website
 • wij plaatsen deze artikelen als bericht op jouw social media kanalen
 • wij verzenden dezelfde dag een aparte nieuwsbrief met de link naar het APC-formulier naar relaties waarvan het e-mailadres bij ons bekend is
 • in alle berichten plaatsen wij een link naar jouw eigen Actiesite

Wat hebben wij van jou nodig?

Om de actie succesvol te kunnen uitvoeren hebben wij een aantal zaken van jou nodig:

 • een excel-lijst met de e-mailadressen van je klanten/prospects
 • eventueel de URL's van de inventarisatietool (of inventarisarieformulier)
 • de inloggegevens van jouw social media kanalen zodat wij de artikelen kunnen gaan 'koppelen'

 

Klik hier voor een voorbeeldTarief

 

 

....maar juist voor het intensiveren en personaliseren van de interactie met jouw klanten in de omgeving van hun voorkeur: via Social Media en e-mail!

Bestel hier de actie van jouw keuze