Die hebben wij te kust en te keur en érg snel gebouwd!

Welke landingspagina heb je nodig?

Deze landingspagina is gericht op je klanten met een (latente) behoefte aan informatie over uitvaartverzekeringen met de volgende doelstellingen:

 • je klanten informeren over het product
 • je klanten de mogelijkheid bieden om na te gaan of bestaande voorzieinigen voldoende zijn
 • je klanten begeleiden bij een eventuele overstap naar een nieuwe uitvaartpolis 
 • creëren van nieuw contactmoment met bestaande relaties
 • creëren van (grotere) naamsbekendheid en verbetering van het kantoor-profiel

Als ik deelneem aan deze actie, wat mag ik dan van YORON verwachten?

 • wij bouwen een speciale landingspagina
 • wij leveren de daarvoor benodigde teksten en beeldmateriaal
 • wij leveren jou de speciale URL met een deeplink naar de landingspagina

Wat hebben wij van jou nodig?

Indien beschikbaar: de premieberekeningstool die je kunt krijgen van de uitvaartverzekeraar.

En vervolgens is het de vraag hoe je de landingspagina succesvol kunt inzetten:

 • je kunt bijvoorbeeld in al je e-mailverkeer (bij je e-mail handtekening) een plaatje of een info-button plaatsen met daaronder de deeplink naar de landingspagina
 • je kunt je in je whats app berichten gebruik maken van de deeplink
 • je kunt in je social media berichten gebruik maken van de deeplink
 • en zo voort
Voorbeeld landingspagina