rubriek

KALENDER TOOLKIT
Kalender toolkit met een set (eeuwigdurende) kalenders inclusief handige To Do
Checklist en optioneel rekenmodules om duur en begin- of einddatum van een periode
te berekenen, werkdagen, feestdagen en vakantiedagen en uit te rekenen.

KALENDER IN EXCEL
Een unieke set van 20 eeuwigdurende kalenders. Maak je eigen persoonlijke
kalender in Excel. Geschikt voor 2020, 2021 en alle volgende jaren.

FEESTDAGEN IN EXCEL
Feestdagen, speciale dagen en weekdagen berekenen in Excel

AANTAL WERKDAGEN BEREKENEN
Bereken het aantal werkdagen in een te kiezen periode:
1. Tussen een start- en einddatum of
2. Tussen de startdatum en een aantal dagen, weken of maanden later
In de berekening wordt rekening gehouden met dagen dat er niet gewerkt wordt, zoals
weekenden, en (indien gewenst) officiƫle Nederlandse feestdagen.

PERIODE TUSSEN TWEE DATUMS BEREKENEN
Periode tussen twee datums berekenen op 3 manieren:
1. t/m: start- en einddatum worden beiden meegerekend
2. tot: alleen de startdatum wordt meegerekend
3. tussen: de start- en einddatum worden beiden niet meegerekend
De periode wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden en jaren.

BEGIN- OF EINDDATUM BEREKENEN
Bereken de datum die een aantal dagen, weken of maanden later of eerder ligt dan de
gekozen datum.