De Toolkit van YORON

Het leveren van toegevoegde waarde, dat is wat wij willen!

De toolkit bestaat uit een set van handige tools!


Landingspaginas' met daarop toegang tot een groot aantal verschillende tools, zoals digitale formulieren, rekenmodules, uitlegvideo's, begrippenlijsten, downloads en zo verder.

De ToolKit kunt u gebruiken bij een groot aantal verschillende workflow's op uw kantoor. Modulen die u kunt gebruiken voorafgaand aan een adviesgesprek. Bij de 'intake' van nieuwe klanten. Bij het opzoeken van termen en begrippen. Bij het informeren van klanten over ingewikkelde financiële producten & diensten. Modulen voor intern en extern gebruik.

De ToolKit is wat het woord zegt: een kist vol met handig gereedschap. Simpel te koppelen aan bijvoorbeeld uw website of aan een specifieke landingspagina voor uw kantoor of in de webapp van uw kantoor.

We raden u aan om de demo van de ToolKit te bekijken. De demo geeft een volledig overzicht en een goed beeld van de fantastische mogelijkheden die de ToolKit biedt!

Ga hier naar de demo van de ToolKit

De modulen in de YORON ToolKit zijn met de uiterste zorg samengesteld en uitsluitend bestemd voor klanten van YORON. Aan het opstellen van deze modulen is de grootst mogelijke zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de modulen, aanvaardt YORON geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden in de modulen.

Indien u er voor kiest de modulen te gebruiken, dan doet u dit voor eigen rekening en risico c.q. voor rekening en risico van uw organisatie. U c.q. uw organisatie draagt daarom ook als enige de verantwoording voor zowel de inhoud als het gebruik. De modulen kunnen verwijzen naar andere websites of andere bronnen.

YORON heeft geen controle of zeggenschap over zulke andere websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inhoud en de veiligheid daarvan, noch voor eventuele inbreuken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten via zulke websites of bronnen.

Meer informatie over de toolkit? Ik kom graag bij uw langs!

Meer informatie over de toolkit? Ik kom graag bij uw langs!

Jara Kraai

Bij YORON kunt u uiteraard ook terecht voor andere webdiensten!